Rydym ni'n sicrhau amser ar gyfer addysg

Pan fydd ar eich ysgol angen trefnu gweithgareddau cyfoethogi, ymestyn y diwrnod ysgol, cyfathrebu â rhieni, casglu taliadau a threfnu tripiau, gall eeZeeTrip hwyluso pethau i chi.

School comms
App for parents

Ail-lunio rheoli ysgolion

eeZeeTrip yw'r ateb cyflawn ar gyfer rheoli gweithgareddau cyfoethogi, darpariaeth diwrnodau estynedig, prydau ysgol, taliadau a chyfathrebu.

Darganfyddwch sut bydd ysgolion yn defnyddio eeZeeTrip

App for parents

Cyfathrebu di-drafferth â rhieni

Mae eeZeeTrip wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio o'r diwrnod cyntaf ar gyfer rhieni prysur. Bydd yr Ap yn hysbysu rhieni yn syth am ddigwyddiadau a negeseuon yr ysgol, am ddim.

Darganfyddwch sut gall rhieni yn defnyddio eeZeeTrip 

Diolch i eeZeeTrip, rydym ni'n arbed oriau o amser gwerthfawr staff a gallwn ni gynnig dewis ehangach o weithgareddau, gan greu incwm ychwanegol i'r ysgol.

Llew Davies

Llew Davies - Pennaeth

Hoffech chi drefnu arddangosiad?

Byddwn ni bob amser ar gael i roi arddangosiad llawn o eeZeeTrip ac ateb eich cwestiynau.