Rhieni

Cysylltwch mewn modd nad oedd yn bosibl o'r blaen

Datblygwyd yr Ap ar gyfer eich ffôn clyfar, a bydd yn cadw'r holl wybodaeth o'ch ysgol mewn un lle, ac mae'n hawdd ei ddefnyddio.

Lawrlwythwch yr ap heddiw fel byddwch yn barod pan fydd yr ysgol yn cychwyn ei ddefnyddio.

App for parents

Hysbysiadau ebrwydd gan yr ysgol

Bydd eeZeeTrip yn anfon hysbysiadau amser real i chi o'ch ysgol ynghylch negeseuon, clybiau, atgoffa am daliadau, tripiau a gynhelir yn fuan a llawer rhagor. Dim rhagor o chwilota trwy fagiau!

App for parents

Ymgysylltwch yn ystyrlon

Derbyniwch yr holl fanylion pwysig am eich plentyn yn syth i'ch ffôn. Edrychwch pa weithgareddau mae'r ysgol yn eu cynnig. Cofrestrwch ar gyfer digwyddiadau, gwnewch daliadau, diweddarwch gofnodion meddygol a chysylltiadau brys - hynny oll trwy dapio.

App for parents

Talwch mewn eiliadau

Tapiwch i dalu am brydau, clybiau a digwyddiadau. Dim cyfrif ar wahân y mae'n rhaid ychwanegu arian iddo. Apple Pay, Android Pay ac unrhyw gerdyn credyd neu ddebyd. Chi piau'r dewis. Ac ad-delir arian yn syth i'ch cerdyn.

App for parents

Ar gael ym mhobman, unrhyw bryd

Defnyddiwch ar declynnau Android, iPhones, iPads neu ar-lein trwy gyfrwng ein gwefan.

App for parents

Cychwynnwch arni nawr

Lawrlwythwch ap iOS neu Android eeZeeTrip a chychwynnwch ymgysylltu â'ch ysgol yn syth.