Straeon Cwsmeriaid

Trwy glicio ychydig o weithiau, gall yr ysgol ofyn am daliadau a chaniatâd gan rieni, a gall rhieni ymateb i hynny. Mae Ap eeZeeTrip yn caniatáu i wybodaeth gael ei gyfnewid mewn amser real. Gall rhieni weld faint sydd angen iddynt ei dalu ac ni chollir anfonebau.”

Sarah Leese, Rheolwr Swyddfa. Academi St Martin, Caer

App for parents
App for parents

Ysgol Cae Top, Bangor

“Mae eeZeeTrip yn caniatáu i ni arbed oriau o amser gwerthfawr staff a gallwn ni gynnig dewis ehangach o weithgareddau, gan greu incwm ychwanegol i'r ysgol.

Bellach, mae'r amser a arbedir trwy beidio gorfod llungopïo, canfod manylion cysylltu neu gadarnhau pwy sydd wedi anfon ffurflenni caniatâd yn cael ei ddefnyddio i sicrhau fod y plant yn cael eu paratoi at eu profiad.”

Mr. Llew Davies, Pennaeth

Wales Tech Winner

Llwyddiannau

Pedwar stori gan ysgolion yng Nghymru a Lloegr

Rwyf i wrth fy modd ag eeZeeTrip - mae'n llawer iawn mwy hwylus na'r holl lythyrau ar bapur y byddem ni'n arfer eu derbyn. Gallaf i hefyd dalu am bethau yn syth o fy ffôn ac ni fydd rhaid i mi boeni am anfon arian i'r ysgol.

Mrs. Bishop, Rhiant.. Ysgol Cae Top.

Beth sy'n gwneud eeZeeTrip ... yn well na'r gweddill yw eu syniadau arloesol, ond hefyd, ac yr un mor bwysig, eu parodrwydd i ymgysylltu ag ysgolion.

Mr Stafford-Hill, Rheolwr Busnes yr Ysgol. Ysgol Gynradd Nightingale.

Mae'n system wirioneddol wych, ac mor hawdd ei defnyddio. Mae gallu ail-greu digwyddiadau tebyg a gwneud newidiadau bychan iddynt trwy bwyso botwm yn arbed cymaint o amser.

Janet Frost, Rheolwr Swyddfa. Ysgol Gynradd Guilden Sutton.

Fe wnaeth un o'r ysgolion dalu am ddefnyddio system arall, ond ymhen mis, roedd yn amlwg nad oedd y system yn ymarferol nac yn arbed amser. Bellach, maent yn defnyddio eeZeeTrip. Arferai delio â thaliadau beunyddiol yr ysgol fod yn waith beichus.

Sandie Jones, Rheolwr Swyddfa. Ymddiriedolaeth Academïau'r Gogledd Orllewin.

Hoffech chi drefnu arddangosiad?

Byddwn ni bob amser ar gael i roi arddangosiad llawn o eeZeeTrip ac ateb eich cwestiynau.